Provoz Mateřské školy


Rodič může konzultovat s paní ředitelkou či učitelkou každý den, ale nesmí být narušena jejich  práce s dětmi.

Rodiče se o dění z mateřské školy informují na nástěnkách, vývěskách na dveřích mateřské školy, také  na webových stránkách.

Rodiče se mohou zapojit do procesu vzdělávání a výchovy svými nápady, postřehy.Mateřská škola má  jednu hetrogenní  třídu,  ve které  pracují tyto paní učitelky:

       Mgr. Petra Kuglerová (ředitelka MŠ)

              Petra Kašková   (učitelka MŠ + školnice)


 
  

Režim dne

     6.30 hod.          společně se přivítáme
                             vybíráme si hračky a činnosti dle svého zájmu
                             provádíme grafomotorická a logopedická cvičení
                             ráno se  přivítáme, sdělujeme si své  pocity, zážitky
                             pohybové aktivity, ranní cvičení

    8.30 hod.          svačina ( dodržujeme hygienická pravidla, základy stolování a sebeobsluhy)
                            hrajeme hry s různým zaměřením ( didaktické, smyslové )
                            posloucháme četbu, hudbu
                            zpíváme, tančíme, přednášíme
                            ve skupině, společně i individuálně kreslíme,malujeme, vystřihujeme, lepíme, skládáme, modelujeme
                            zařazujeme tvořivou dramatiku
                            tvoříme dle přání dětí
                            bezprostředně reagujeme na různé změny ve všech oblastech

   10.00 hod.         chodíme na zahradu, na procházky

   11.30 hod.         obědváme  (můžeme si dle chuti přidávat)
                            před odpočinkem posloucháme pohádku, relaxujeme, posloucháme hudbu
                            odpočíváme
                            věnujeme se klidným činnostem, abychom nebudili odpočívající kamarády
                            vstáváme
 
   12.00 hod.         odchod domů, jdou-li děti po obědě

   14.00 - 15.00 hod.  svačíme                             
                             hrajeme si a vybíráme aktivity dle potřeb dětí až do odchodu domů