Přijímání dětí do MŠ

Do mateřské školy jsou přijímány  zdravé děti ve věku 3 - 6 let  (změny zdravotního stavu dětí jako je například změna stravovacích možností,  zákazu cvičení, alergie apod. nahlásí rodič při zápisu dítěte do MŠ).

 

Před nástupem do mateřské školy rodič přinese vyplněný evidenční list  dítěte s vyjádřením lékaře o zdravotní způsobilosti a očkování dítěte,  dle zákona č. 258/200 Sb.

O přijetí zdravotně postiženého dítěte rozhodne ředitelka školy na  základě lékařského vyjádření a na základě podmínek školy.

Zápis do mateřské školy je  vyhlašován nově (od r.2017)  v první polovině měsíce května. Je- li  nenaplněná kapacita školy může byt dítě přijato i v průběhu školního roku.

O přijetí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy rozhoduje  ředitelka mateřské školy podle  Školského zákona č. 561/2004 Sb.,  o předškolním vzdělávání.


     

Co  bych měl(a) umět, když jdu do školky?

 • oblékám se ( paní učitelka pouze pomáhá a upravuje)
 • sám si obuji boty
 • samostatně se najím lžící, od 4 let používám příbor
 • umím pít z klasického hrnečku
 • používám toaletní papír
 • umím sám smrkat
 • když se myji, vyhrnu si rukávy
 • používám tekuté mýdlo
 • sám se utřu do svého ručníku
 • nemám plenky
 • nemám dudlíka
 • umím se podělit o hračku s kamarádem
 • šetrně s hračkami zacházím
 • reaguji na pokyny dospělého
 • chápu, co smím a co nesmím
 • už se nevozím na kočárku, ale chodím pěšky
 • na vycházkách chodím pouze na chodníku, nevbíhám do silnice
 • chodím po schodech nahoru i dolůVážení rodiče a přátelé školy,

to co má dítě umět při vstupu do mateřském školy vychází z praxe učitelek a spolupráce s rodiči.

Paní učitelky jsou pro dítě oporou a je samozřejmostí, že dětem pomohou.  Samostatnost dítěte je velmi důležitá, neboť paní učitelky nepomáhají  pouze jednomu dítěti, ale dalším 14 dětem.

Pomozte nám, především Vašim dětem a zodpovědně připravte své dítě na vstup do mateřské školy.

Nevyhrožujte dětem : "....počkej ve školce ti dají,...."  Nebo : "......když budeš zlobit, budeš spát.....".

Říkejte dětem pravdu, buďte důslední ve výchově a neslibujte dětem to, co nemůžete splnit.

Výchova dítěte je  hlavně na Vás, rodičích, každé dítě je  individualita, osobnost.

Mateřská škola doplňuje výchovu, učí dítě žít v kolektivu, dává mu nabídku různých hraček, pomůcek, hrát kolektivní hry.

Učitelky vystavují práce dětí v šatně. Rodiče tak mají možnost porovnávat  úroveň dovedností s ostatními dětmi. Naše práce je nápovědou, co s dětmi můžete  doma dělat, v čem je zdokonalovat. Jen opakovaným procvičováním dítě zvládne  různé dovednosti a návyky.