Úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2014/215

17.10.2014 20:42

Vážení rodiče,

úplata za předškolní vzdělávání  činí pro tento školní rok 300,- Kč.  Splatná vždy k 15. dni v měsíci (platí se za běžící měsíc).

Děti, které nastoupí do mateřské školy až v průběhu školního roku , na základě  Vyhlášky o úplatě za předškolní vzdělávání, jsou povinni uhradit úplatu za  předškolní vzdělávání každý měsíc a to ve výši 50%, což je 150,- Kč na měsíc.  Rodiče byli o tom řádně informováni. I když Vaše dítě do mateřské školy nepřijde ani jeden den , platíte poplatek   úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 50% .

—————

Zpět