DŮLEŽITÁ ZMĚNA V ZÁKONĚ A JEJÍ VLIV NA ÚHRADU ÚPLATY

19.01.2016 19:52

Informuji rodiče, že již od ledna 2015 (tedy za rok 2014)  mohou uplatnit odečet z daní za úhradu  tzv. "školkovného".  Do této částky se započítává pouze úplata uhrazená v uplynulém roce, nikoli stravné.

Slevu může uplatnit jen jeden z rodičů nebo jeden z prarodičů pokud má dítě soudně v péči. Pokud máte dvě a více dětí, lze si děti rozdělit a každý můžete uplatňovat slevu např. na jedno dítě.

Tuto slevu můžete uplatnit jak u zaměstnavatele, tak ji mohou uplatnit i rodiče OSVČ podávající  daňové přiznání. Musejí doložit pouze potvrzení z příslušného předškolního zařízení.

Daňovou slevou na mateřskou školu, která bude snižovat vypočtenou daň z příjmu, bude možné snížit daň z příjmu maximálně do nuly. V případě, že daňová povinnost rodiče bude nižší než nárok na slevu, tak rodič nevyužije slevu celou.

Rodiče by si tedy měli propočítat, kdo z nich daňovou slevu na školku uplatní, aby se maximalizovala její daňová výhoda. Zpravidla by měl slevu na školku uplatnit rodič s vyššími zdanitelnými příjmy, zatímco daňové zvýhodnění může uplatnit i rodič s nižšími příjmy, protože mu může vzniknout nárok na daňový bonus.

—————

Zpět