Jídelna

Provozní řád školní jídelny


Základní ustanovení se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č. 107/2008 Sb. Dále se školní stravování řídí výživ.normami, rozpětím fin. normativu na nákup potravin a spotřebním košem.

Školní jídelna připravuje jedno jídlo hlavní, přesnídávku a odpolední svačinu.Cena stravného

 ranní  svačina                 8 Kč

 oběd                              19 Kč                                 

 odpolední svačina            8 Kč


(pokud je dítěti udělen odklad školní docházky, jeho stravování je o 1 Kč dražší - konkrétně oběd stojí 20Kč, jelikož už spáda do další věkové kategorie)


Platby stravného


Stravné se hradí v hotovosti do 10. Dne následujícího měsíce u ředitelky MŠ, která platby předá vedoucí jídelny v Terezíně.

Seznam plateb je vždy vyvěšen na viditelném místě (dveře třídy).

Vyúčtování přeplatků vracíme vždy na konci školního roku. Pokud stravné nebude uhrazeno včas, jídelna není povinna stravování poskytovat!!!

Při nástupu do MŠ se platí vratná záloha na stravné 500,- Kč.Odhlašování a přihlašování stravného

Přihlašování strávníků se provádí při nástupu do MŠ na základě vyplněné přihlášky ke stravování.
Úplné ukončení stravování je nutné oznámit u vedoucí školní jídelny.

Je nutno přihlásit či odhlásit den předem do 11 hod. Pokud dítě náhle onemocní, má přihlášené jídlo a nemůže přijít do MŠ, máte možnost vyzvednout si 1. den jídlo do vlastního  jídlonosiče. Dále už  NE!

Zákaz vnášení potravin (narozeninové dorty, chlébíčky, hotová jídla.)- hrozí riziko kontaminace  a mohlo by dojít k onemocnění dětí.

Neodhlášená strava je strávníkovi účtována.

V době prázdnin a ředitelského volna je každý strávník automaticky odhlášen.

Provozní řád byl projednán s vedením mateřské školy a nabyl platnost 1.9.2014.Zaměstnanci školní jídelny


Dana Krejzová - vedoucí školní jídelny
Ludmila Knechtlová - hlavní kuchařka
Veronika Kuncová - pomocná kuchařka
Gabriela Mikšovská - pomocná kuchařka
Květoslava Malíková - pomocná kuchařka v Nových Kopistech


Ve školní jídelně se strava vaří dle Receptur pokrmů pro školní stravování. 

Je dodržována pestrost stravy měsíčního jídelního lístku.


Přesnídávky: rybí, drůbeží, tvarohová, sýrová,drožďová,zeleninové

Ovoce a zelenina: zařazujeme jako přílohu k přesnídávkám.

Hlavní jídla: drůbež, ryby, vepř.maso,hovězí, králík dle možností,výrobky ze sóji,sladká jídla,

Bezmasá zeleninová jídla: včetně zařazení luštěnin.


V mateřské škole je jídelní lístek umístěn tak,aby si ho mohli rodiče přečíst. Při komunikaci s dětmi také zjistí oblíbenost zařazených

potravin. Za velmi důležitou považujeme spolupráci.Jde nám všem o spokojenost  a zdraví dětí.