Co nabízíme ?


 • velkou  prostornou  třídu s hracími koutky
 • používáme metodu učení, která je založena na spontánní hře a vychází z potřeb, prožitku a  situace
 • podporujeme zdraví, zdravý růst
 • sportovní vyžití na  školní zahradě (či obecním dětském nebo fotbalovém hřišti)
 • zpestření programu výlety  (naplánujeme dle možností)
 • pracovní činnosti s různými materiály
 • pracovní činnosti s posezením rodičů   (máme v plánu až se zadaptujeme)
 • veřejná vystoupení v obci
 • divadelní představení v mateřské škole
 • logopedická péče a prevence
 • spolupráce s SPC v Litoměřicích
 • spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou
 • spolupráce se základní školou (odkaz na nejbližší základní školy)
 • zabezpečení pitného režimu
 • příchody a odchody dětí do MŠ podle potřeb rodičů
 • možnost postupného zvykání
 • fotografování dětí
 • seznamování s lidovými zvyky a lidovými tradicemi
 • sezónní činnosti ( oslava Dne dětí, Svátek matek, Pálení čarodějnic, Čert a Mikuláš, návštěva Policie, Hasičů, zpívání u vánočního stromečku apod.)

Každá paní učitelka má nějaké specifické zaměření, tudíž se dětem dostává odborné péče ve všech oblastech.

Pedagogové se pravidelně zúčastňují odborných seminářů. Zkušenosti a poznatky si vzájemně předávají a využívají je v praxi.